Logowanie

Technika Bowena w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Bowen Polska , 03-02-2018

Skuteczność techniki Bowena w niespecyficznych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego! Przeprowadzone badania są pierwszą w Polsce, tak obszerną pracą dotyczącą techniki Bowena.

Niespecyficzne zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego (nzbkl) są współczesnie najczęściej spotykaną dolegliwością bólową. Problem pogłębia się m.in. z powodu siedzącego trybu życia, ograniczenia aktywności fizycznej oraz starzenia się społeczeństwa. Istnieje wiele metod fizjoterapeutycznych, które zmniejszają dolegliwości bólowe oraz poprawiają stan funkcjonalny pacjentów. Jedną z nich jest Technika Bowena (TB). Jest to nadal mało znana terapia powięziowa, cechująca się holistycznym podejściem do pacjenta.

Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę skuteczności TB u pacjentów z nzbkl. Badaniami objęto 50 osób w wieku 25–60 lat. Z każdym pacjentem przeprowadzono wywiad oraz czterokrotne badanie czynnościowe w oparciu o kwestionariusz ankiety. Uwzględniał on skalę wizualno-analogową (VAS), skalę Revised Oswestry Low Back Pain Disability (OSWESTRY) oraz pomiary zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Badani byli poddani trzem zabiegom, podczas których zostały przeprowadzone ściśle określone procedury terapeutyczne.

Uzyskane wyniki badań wskazały, że natężenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego maleje już po pierwszym zabiegu TB, a jego poziom zmniejsza się z każdym kolejnym zabiegiem. W analizie danych różnice istotne statystycznie są widoczne pomiędzy stanem przed terapią, a każdym kolejnym badaniem oraz między pierwszym, a trzecim zabiegiem. U badanych następuje zmniejszenie intensywności bólu, częstotliwości jego występowania i zwiększenie ogólnej samodzielności pacjenta. Badanie trendu wykazuje, że na skutek terapii nastąpiła istotna statystycznie poprawa stanu zdrowia pacjentów. Ograniczone wyjściowo zakresy ruchomości kręgosłupa lędźwiowego na skutek terapii zwiększyły się. Subiektywna ocena terapii TB po pierwszym zabiegu w większości była na poziomie dobrym, a po trzecim 66% badanych oceniło jako bardzo dobrą.

Na podstawie przeprowadzonego procesu badawczego można stwierdzić, że technika Bowena może stanowić istotny element rehabilitacji pacjentów z niespecyficznymi zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego.

 

Cały artykuł dostępny na stronie World Scientific News - TUTAJ

Komentarze

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz...